Indoor ve Outdoor
İndoor - Outdoor Artıbir Reklam

Indoor-Outdoor

Ülkemizde ve uluslararası piyasalarda rekabet düzeyi o kadar artmış ve gelişmiştir ki bu durum markaları farklı pazarlama teknikleri kullanmaya sevketmiştir.Firmalar tüketicinin zihnine yerleşmek için her yolu denemişlerdir. Indoor ve Outdoor uygulamaları da bu argümanlardan biri olmuştur. İç ve dış mekanda firmaların dijital baskı örnekleri tüketici gözünde marka etkisi yapma konusunda etkili olmaktadır.

2016 Tüm Hakları Saklıdır.